Pogoji uporabe spletnega mesta www.domus-hise.si

Predstavitev

To spletno stran je za vas pripravilo podjetje Domus hiše d.o.o., Trnava 35c, 3303 Gomilsko.
Podatki, zbrani na tej spletni strani, o podjetjih Domus hiše d.o.o. in tretjih strankah, so bili pripravljeni natančno in skrbno. Kljub temu obstaja možnost, da je pri vnosu vsebin ali na spletnem mestu prišlo do napak, za kar se obiskovalcem spletne strani opravičujemo. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@domus-hise.si. Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletne strani.

Vsebina

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

Cene izdelkov

Vse cene navedene na tej spletni strani so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe za izdelke Domus hiše ter za pooblaščene prodajalce in serviserje niso obvezujoče. Nakup kateregakoli izdelka Domus hiše je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb.

Uporaba piškotkov

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika: ime, priimek, starost, naslov, e-naslov, telefonska številka in podobne informacije.

Podatke, ki jih Skrbniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, bo uporabil izključno Skrbnik spletnega mesta z namenom oblikovanja ponudbe storitev in/ali izdelkov podjetja Domus hiše d.o.o.. V skladu z naravo takšnih informacij podjetje Domus hiše d.o.o. in Skrbnik spletnega mesta skušata po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam, razen drugim entitetam v okviru mreže poslovno-storitvenih centrov podjetja Domus hiše d.o.o. z namenom priprave ponudbe. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovo spletno stranjo. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane.

Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja, ki so za svojo dejavnost registrirani in zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih in izključno v našem imenu.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje in prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjene ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Privolitev v obdelavo vaših podatkov za namene neposrednega trženja zajema naslednje posamezne segmente:

– obveščanje o ponudbi,
– obveščanje o komercialnih akcijah,
– obveščanje o promocijskih dogodkih (npr. dnevi odprtih vrat, sejmi),
– obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Domus hiše d. o. o.,
– pošiljanje promocijskega materiala.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko elektronske pošte.
Če posameznega namena obdelave osebnih podatkov zgoraj ne označite, šteje, da za ta (neoznačen) namen obdelave osebnih podatkov privolitve niste podali.

Politika zasebnosti

Na določenih mestih spletne strani www.domus-hise.si podjetje zbira nekatere osebne podatke uporabnikov, a izključno takrat, kadar uporabniki to sami omogočijo oziroma v to privolijo preko različnih kontaktnih obrazcev na spletni strani.

• Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na e-novice se uporabniki strinjajo s prijavo na prejemanje e-novic Domus hiše. Osebne podatke zbiramo samo na podlagi vaše privolitve na obdelavo osebnih podatkov za namene trženja.
• Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca (Vprašajte strokovnjaka) na spletni strani www.domus-hise.si se podatki o uporabniku uporabljajo izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje. Osebne podatke zbiramo samo na podlagi vaše privolitve na obdelavo osebnih podatkov za namene trženja.
• Ob oddaji povpraševanja se podatki o uporabniku uporabljajo izključno za pripravo ponudbe. Osebne podatke zbiramo samo na podlagi vaše privolitve na obdelavo osebnih podatkov za namene trženja.
• Ob naročilu katalogov se podatki o uporabniku uporabljajo izključno za pošiljanje. Osebne podatke zbiramo samo na podlagi vaše privolitve na obdelavo osebnih podatkov za namene trženja.

Podjetje skrbno varuje osebne podatke uporabnikov, kar pomeni da:
• ne bo zlorabilo osebnih podatkov uporabnikov na kakršen koli način,
• osebnih podatkov ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam,
• se lahko uporabniki kadarkoli odjavijo od prejemanja katerekoli e-pošte podjetja.

Čas hrambe osebnih podatkov

Pridobljene osebne podatke podjetje toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin, na katere ste se prijavili oz. naročili. oz. do preklica hrambe osebnih podatkov s strani uporabnika. Uporabnik lahko kadarkoli s pisnim obvestilom na naslov podjetja ali preko e-naslova info@domus-hiše.si zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, podjetje Domus hiše izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Vaše pravice

Posameznik se lahko od prejemanja novic odjavi kadarkoli, in sicer s klikom na označeno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu. Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@domus-hise.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
• Pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki,
• Pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki,
• Pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
• Pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja
• Pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
• Pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini

Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, kodo in grafični material, ki jih vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@domus-hise.si. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:
• spletna stran znamko Domus hiše in izdelke Domus hiše prikazuje v pozitivni podobi;
• spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
• uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
• dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo izdelke Domus hiše. Reprodukcija oblike in videza te skrbnikove spletne strani ni dovoljena;
• število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
• z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo lastnik lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s spletne strani Domus hiše na spletno stran posameznika oz. organizacije

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke prikazane na tej strani, so last podjetja Domus hiše d.o.o. ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja podjetja Domus hiše d.o.o. ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.

Hiperpovezave

Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

Posodabljanje pogojev uporabe

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Kontakt

Domus hiše d.o.o., Trnava 35c, 3303 Gomilsko

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov, na vstopni strani www.domus-hise.si in na drugih ustreznih mestih.