Misija, vizija, strateški cilji

Smo podjetje, za katerim stoji ekipa z večletne izkušnjami na področju oblikovanja, projektiranja in gradnje montažnih nizkoenergijskih hiš. Naš cilj je izboljšati kulturo bivanja v ekoloških in energijsko sprejemljivih montažnih hišah s povečanjem zavesti o prednostih gradnje in življenja v tovrstnih hišah, zato se neprestano trudimo zagotavljati visoke evropske standarde, kar si takšen način gradnje tudi zasluži.

Našim kupcem želimo ponuditi najboljšo kakovost in prosto izbiro glede bodoče hiše po tržno sprejemljivimi cenami.

Da bi uspešno izpolnili naše poslanstvo in vizijo, smo določili strateške cilje, ki se jih dosledno držimo:

– Kakovost izdelave je pravilo

– Spoštovanje obveznosti do investitorjev, partnerjev in dobaviteljev.

– Zaupanje in zadovoljstvo investitorjev kot končni cilj in najboljši generator novih poslovnih priložnosti.

– Ekologija in ekonomičnost kot pomembna dejavnika.

– Zaželjen poslovni partner v gradnji zasebnih in javnih objektov.

– Dolgoročno partnerstvo s kakovostnimi dobavitelji.

Razvoj kakovostnih in cenovno dostopnih modelov gradnje je strateška usmerjenost vseh naših zaposlenih. Želimo postati najuspešnejše podjetje na področju projektiranja in gradnje nizkoenergijskih montažnih hiš. S poudarkom na kakovosti ustvarjamo sliko zaželenega partnerja pri reševanju stanovanjskega vprašanja, s svojo kreativnostjo in individualnim pristopom pa prispevamo h kakovosti vsakega projekta.

Da bi bil uspešni v tekmi na trgu, se podjetje DOMUS hiše trudi prepoznati potrebe in želje kupcev in biti zaželen partner v realizaciji stanovanjskega vprašanja. Poleg tega si vedno prizadevamo komunicirati drugače kot drugi, v želji, da bi v celoti izpolnili vsa pričakovanja naših investitorjev.

Kakšne so prednosti montažne hiše v primerjavi z zidano?

Hitrost gradnje

Ekološki materiali

Večja odpornost proti požaru

Nizka poraba energije

Najnižji stroški bivanja

Zdravo in naravno bivanje

Vse na enem mestu

Individualna izvedba

Večja odpornost na potres

Visoki standardi kakovosti

Visoki standardi kakovosti.

– Nadzorovani pogoji proizvodnje

– Suha gradnja brez kakršnekoli vlage

– Vrhunski dizajn

– Zid visoke tehnologije

Pridobljeni certifikati

V posebno čast si štejemo pridobljene certifikate pomembnih institucij, ki so dodaten dokaz o našem dobrem delu in kvalitete naših proizvodov.

Evropsko priznanje kakovosti

MPA inštitut v Stuttgartu je izdal priznanje
kakovosti izdelka v skladu z evropskimi standardi.

Green mark

od 26.05.2014 dalje je Domusplus postal 69. nosilec GREEN MARKA-a na Hrvaškem.

Grenn Superbrand Croatia

Člani žirije strokovnega odbora Superbrtand Hrvaška, so na osnovi raziskave potrošnikov, podjetju Domusplus dodelili priznanje Superbrands Green Croatia 2014.

Priznanje, ki smo ga prejeli je dokaz kakovosti proizvodov in storitev.

ISO 9001/14001

Usmerjenost k razvoju, nadzoru in izboljšavi kakovosti ter doseganju zadovoljstva kupcev s tržnimi proizvodi in storitvami je poslovni cilj vsakega uspešnega sodobnega podjetja.
Ena bistvenih povezav, ki zagotavlja dolgoročni poslovni uspeh je poleg kakovosti izdelkov in storitev zagotovo tudi sistematični pristop k upravljanju, ki se odraža skozi izvajanje mednarodnega sistema ISO.

Uprava podjetja Domusplus je prepoznala pomembnost prilagoditve poslovnih procesov svetovnim standardom na vseh svojih poslovnih področjih in aktivnostih ter je v svoje poslovanje uspešno vključila sistem ISO 9001 za upravljanje s kakovostjo in sistem ISO 14001 za upravljanje z okoljem.

Z razvojem svojega poslovanja z nenehnimi izboljšavami, spremljanjem in usklajevanjem poslovnih procesov z mednarodnimi standardi, v skladu z zahtevami certifikatov, smo se povzpeli na sam vrh lestvice na trgu. Kot zelo pomemben element poslovne aktivnosti izpostavljamo izjemno pozitiven odnos z našimi investitorji oziroma s kupci naših storitev, kar smo dokazali z uvajanjem sistema ISO 9001.

S sistematskim pristopom k upravljanju s kakovostjo, merjenjem, analiziranjem in izboljševanjem sistema, svojim investitorjem – poleg izboljšanja produktivnosti in poslovnih rezultatov – ponujamo še resnost in varnost, poleg tega pa še najpomembnejšo sestavino – kakovost.

Glede na to, da naše poslovanje temelji na ekološko dragocenem in zaželenem izdelku, smo ponosni na uvajanje sistema ISO 14001 za upravljanje z okoljem. S tem smo dokazali, da imajo vse akcije znotraj naših proizvodnih procesov pozitiven vpliv na okolje. Ob monitoringu ekoloških izvedb še naprej skušamo predstavljati primer na področju zmanjševanja nepotrebnih izgub in spoštovanja ekoloških zahtev okolice.

Faze gradnje in opisi posameznih faz

4. gradbena faza

– Projektna dokumentacija

 – izdelava idejne zasnove ter celotnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

– Izdelava in montaža vseh konstruktivnih elementov (zunanji in pregradni zidovi, stropne plošče, streha).

– Izdelava oboka stropa na leseni podkonstrukciji z izolacijo iz mineralne volne Domo ʎ=0,039 W/mK, d=30cm, parno
zaporo in oblogo iz ognjevarnih mavčnih plošče.

– Izdelava toplotne fasade iz trde mineralne volne Clima 34, ʎ=0,034 W/mK, d=15 cm, z zaključnim slojem
dekorativnega tankoslojnega ometa Silkolit, proizvajalec STO, granulacije 1,5 mm, v barvi po izbiri investitorja. V ceno je vštet oder. Lesena fasada ni všteta v ceno.

– Pokrivanje strehe s strešniki Bramac Glazuron v barvi po želji investitorja, z deskanjem, dvojnim letvanjem in postavljanjem strešne folije. .

– Nabava in vgradnja zunanjega PVC stavbnega pohištva (brez rolet ali žaluzij). Vso stavbno pohištvo je šestkomorno, zastekljeno s troslojnim steklom debeline 42 mm, z 2 low-e stekli in vmesnim prostorom, polnjenim z argonom, drsno-dvižno ter namenjeno in certificirano za vgradnjo v nizkoenergetske hiše, v beli barvi. Skupni koeficient izgube toplote za okno je Uw= 0.807 W/m2K.

– Nabava in vgradnja zunanjih in notranjih kamnitih okenskih polic. 

– Nabava in vgradnja enokanalnega Schiedel Uni Plus dimnika, φ=20 cm. 

– Izvedba kompletnih kleparskih del

– nabava materiala, izdelava in montaža horizontalnih in vertikalnih žlebov, obroba dimnikov in strešnih prebojev in odtokov iz pocinkane barvane pločevine ter pritrditev snegobranov. 

– Nabava in vgradnja zložljivih podstrešnih lestev za pritlične hiše. 

– Groba razpeljava elektroinštalacij s postavitvijo samogasilnih PVC cevi (bužirji) in priključnih-razdelilnih omaric v zidove.

– Transport in montaža. 

Na ključ

– Vse navedeno pod 4. gradbeno fazo.

– Elektrika.

– Vodovod, kanalizacija.

– Talno gretje.

– Toplotna črpalka.

– Tlakarska dela.

– Keramičarska dela.

– Slikopleskarska dela.

– Notarnja vrata.

– Stopnišče.

– Sanitarna oprema.

– Transport in montaža.

Pot do vaše hiše

Spodaj vam po korakih na kratko opišemo glavne mejnike poti, ki jo moramo prehoditi skupaj.

Predpogoj, da se celotna pot lahko začne je vsekakor 1 korak:

Urejeno lastništvo na gradbeni parceli, ki je prosta vseh bremen.

Pridobitev Lokacijske informacije – za pridobitev omenjenega dokumente zaprosite na občini, kjer imate gradbeno parcelo na kateri načrtujete gradnjo. V dokumentu pridobite informacije kaj in pod kakšnimi pogoji lahko gradite.

Geodetski načrt (posnetek) – naročite ga pri podjetju, ki se ukvarja z geodetskimi storitvami. Dokument je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje.

Izdelava idejne zasnove (IDZ) – to so prvi načrti vaše hiše, ki jih izdela arhitekt na osnovi vaših želj, izhodišč in potreb, ki ste mu jih predstavili. To so načrti tlorisov, fasad in nekaj prerezov. Idejna zasnova je predpogoj za pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

Izdelava ponudbe – v podjetju Domus hiše vam bomo takoj po pridobitvi IDZ pripravili informativno ponudbo po posameznih fazah gradnje. V kolikor bo ponudba za vas sprejemljiva sledi naslednji korak.

Podpis predpogodbe – s podpisom predpogodbe stopimo z vami v »pogodbeno razmerje«, kjer imamo točno določene obveznosti in pravice eni do drugih.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – to je dokument, ki vam ga pripravi projektant – arhitekt. Na osnovi tega dokumenta pridobivate posamezna soglasja za zagotovitev komunalne oskrbe. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in končnemu dokumentu PGD, celotno dokumentacijo vložite na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Projekt za izvedbo (PZI) – zajema natančnejše načrte arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, statika, elektro načrt in načrt strojnih inštalacij.

Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja – to je trenutek, ko investitor lahko začne z realizacijo investicije v skladu s pripravljenimi načrti.

Izbira nadzornika – nadzor nad gradnjo mora biti zagotovljen zaradi pravilnosti in sprotne odprave pomanjkljivosti in napak, ki se morebiti pojavijo v procesu gradnje. Nadzornik skrbi, da gradnja poteka v skladu z načrti in vsemi dogovori z izvajalcem. Nadzor lahko vrši samo oseba, ki je uradno vpisana v imenik pri inženirski zbornici kot pooblaščena oseba za izvajanje nadzora.

Izvedba temeljne plošče – izdelava temeljen plošče se lahko prične po tem, ko je pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izbran izvajalec za izvedbo gradbenih del. Po izvedeni temeljni plošči, pridemo na ogled in opravimo izmere le te.

Montaža – je trenutek, ko na gradbišče pripeljemo vnaprej skrbno pripravljene montažne elemente, ki jih sestavljamo na samem mestu gradnje. Po 8 urah montaže že stoji ogrodje vašega sanjskega doma.

Ostala gradbena dela – ko je osnovno ogrodje hiše postavljeno se pričnejo krovska, kleparska, fasaderska in ostala dela, ki so potrebna, da se hiša spremeni v topli dom.

Primopredaja – primopredaja je trenutek, ko vam po izpolnjenih vseh obveznosti iz ene in druge strani predamo ključ vašega novega doma.

EKO SKLAD – sodelujemo s strokovnim svetovalcem, ki vam bo svetoval in pomagal pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz Eko sklada.

Tukaj smo za vas.

Veselimo se vsakega vašega klica ali pošte, ki bo privela do našega srečanja z vami!

Želim tudi, da me v prihodnje, do preklica, na zgoraj vpisan e-naslov obveščate o koristnih nasvetih, dnevih odprtih vrat in morebitnih novostih podjetja.

Kliknite za več informacij glede obdelave osebnih podatkov: upravljavec osebnih podatkov | katere podatke obdelujemo | pravna podlaga | nameni obdelave | obdobje hrambe podatkov | prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja | kdo ima dostop do podatkov | moje pravice, vključno s pravico preklica soglasja in posledice preklica | postopek uveljavljanja pravic